İftira | Konular | Kitaplar

Alevi maskeli ateistler

Yeni Akit'in Hukukçu Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Hz.Hüseyin'in şehadetinin yıldönümünde ve Diyanet'in Kerbela açılımının ışığında Türkiye'deki Alevileri ve Alevi maskeli Ateistleri köşesine taşıdı.

İşte Karahasanoğlu'nun Aleviler, Alevi maskeli ateistlerle artık yüzleşmeli! başlıklı yazısı

Bugün 10 Muharrem..

Hz. Hüseyin’in şehid edilişinin yıldönümü..

Aynı güne denk gelen, başka tarihi olayların da yıldönümü olduğu rivayet edilir.

Ama biz, 10 Muharrem vesilesi ile, Hz. Hüseyin’in sevenlerini; Aleviliği konuşalım..

Alevilerin, kendileri ile yüzleşmelerini isteyelim..

Aleviliği maske yapıp, ateizm propagandası yapanların, Hz. Hüseyin’in sevenlerince artık deşifre edilmelerinin vaktinin geldiğini hatırlatalım..

Nasıl yani?

Şöyle mesela..

Bu ülkede din dersinin devlet okullarındaki varlığı, hep tartışma sebebi oldu..

Kendisini Alevi olarak tanıtan bir grup insan, sürekli itiraz etti:

“Din dersleri zorunlu olmasın.”

El insaf yani..

Bu ülkede müzik dersi zorunlu. Resim dersi zorunlu. Beden eğitimi dersi zorunlu..

Hatta tarih dersinden ayrı olarak, Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi adı altında, belli bir ideolojinin övgüsünün yapıldığı ders bile zorunlu..

Ama içeriğinde sadece İslam değil, diğer dinlerin de yer aldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin, zorunlu olmaması isteniyor.. Hatta devlet okullarında, isteğe bağlı olarak bile verilmemesi gerektiği savunuluyor..

Hz. Hüseyin’i rehber kabul eden bir anlayış, bunu önerir mi?

Sırf Hz. Hüseyin’in şehadetinde kusurları olduğu gerekçesi ile; başka sahabeleri küfüre varan ithamlarla suçlayacak kadar aşırı bir Eh-li Beyt sevgisinde olduğunu ileri süren insanlar, din dersinin okullardan kaldırılmasını isteyebilirler mi?

Ehl-i Beyt dediğimiz insanların tek gayesi, dini yaşamak değil miydi?

Hayatları ile, bunu ispatlamadılar mı?

Bugün Ehl-i Beyt’in izinden gittiklerini iddia edenler, dinin öğrenilmesinin kısıtlanmasını, nasıl isteyebilirler?

Alevi olarak kendisini tanıtan malum grubun, tek sıkıntısı bu değil..

Başörtü yasağı için de, yine Ehl-i Beyt’e, Hz. Ali’ye, Hz. Hüseyin’e ters düşen, Alevi maskeli insanlar var, bu ülkede..

Hz. Ali’yi tanıyan, Hz. Hüseyin’i bilen bir insan, “Başörtü yasak olsun” diyebilir mi?

“Cumhuriyetin temeline dinamit koyuyorlar” mavalı ile, başörtü hakkına karşı çıkabilir mi?

Cumhuriyetle, Aleviliğin ne alakası var?

Tüm kudsiyeti, bir aileye bağlılık üzerinden yürüten Aleviliğin, cumhuriyetle ne alakası olabilir?

Haydi bir alakası var diyelim..

Peki; başörtünün, cumhuriyetin temeline dinamit koymakla ne ilgisi var?

Maalesef bu ülkede, Aleviliği kendisine maske olarak takan insanlar, başörtü yasakçılığının en önde gelen şakşakçıları olmuşlardır..

İmam Hatipler konusunda da, aynı kesimin hoşgörüsüzlüğüne hepimiz şahitiz...

Katsayı zulmünün sürmesi için, yıllardır sürdürülen direncin en önemli destek taşları, yine Alevi maskeli o malum gruptu..

Katsayının düzeltilmesi için atılan adımlara açılan davaların çoğunda, Alevi kimlikli derneklerin imzası vardı..

Nasıl olabilir bu?

Alevi inancına sahip bir insan, dini eğitim gören insanların haksızlığa uğramalarını nasıl isteyebilir? Sırf dini eğitim alanında biraz daha fazla bilgi sahibi olduğu için, çocuklarımızın üniversite haklarının kısıtlanması gerektiğini, Hz. Hüseyin’i önceleyen inançtan insanlar nasıl isteyebilirler?

Bunun için davalar açacak kadar ön plana çıkmayı, nasıl tercih edebilirler?

Bunlarla da bitmiyor, Alevi maskelilerin icraatları.

Kur’an kurslarına karşıtlıkta da, hep aynı grup ön planda..

Hz. Hüseyin, hayatını Kur’an’a feda etmiş..

O Kur’an’n öğrenilmesine, gerçek bir Alevi, nasıl itiraz edebilir?

Kur’an’ın öğrenilmesine yaş sınırı konulmasını, samimi bir Alevi, nasıl isteyebilir?

Maalesef, bu istekler de, hep Alevi maskeli insanlar tarafından dillendirildi.

Daha bir çok konuda; toplumdaki dini hassasiyetlerin azaltılması talepli propagandaların hemen tamamında, Alevilik maskeli insanlar yer aldı/kullanıldı..

Oysa Aleviliğin kendisi, bir dini anlayış..

Bir inancın içinde yer alan bir yol..

Ehl-i Beyt, İslam Peygamberi’nin ailesi demek..

Hz. Ali.. Hz. Hüseyin..

Hepsi İslam’ın içinde yer alan isimler..

Bu güzel insanları rehber alan insanlar, nasıl olur da, başörtü yasakçısı olurlar?.. Nasıl olur da, Kur’an öğretiminin kısıtlanmasını isteyebilirler?

Burada, kirli bir oyun var..

Umarım samimi Aleviler; inançlarını Hz. Hüseyin’in şehadetini hatırlamaya indirgemezler, Hz. Hüseyin gibi yaşamayı da kendilerine amaç edinirler.

Alevilik üzerinden ateizm propagandası yapanların istismarlarına artık nokta koydururlar!

Konular