İftira | Konular | Kitaplar

Kaç çeşit ateist vardır? Gerçek ateistler!

Çeşit çeşit ateist vardır

1. tip ateistler: Mert Ateisttir.

Gerçekten ateisttir. İnanmaz ve inkar eder. Fakat asla başkalarının inançlarını yargılamaz. Karışmaz. Müdahale etmez! İnanç özgürlüğü der gerisini boş verir. Nadir bulunur bu tipler.

2. tip ateistler: Çabalayan ateisttir.

Ateizmi yaymak için mücadele eder. Ateistlerin daha cok olması için çabalar. Bunu yaparken kalleşlik yapmaz. İslam düşmanlığı vs yapmaz. Müslümanlara hakaretler yağdırmaz. İslamiyeti karalamadan işine bakar. Böyle bir tiple rastlamadım henüz!

3. Tip ateistler: Münafık ateisttir.

Gerçekte ateisttir, ama karşısındakinin dinindenmiş gibi gözüküp ikiyüzlülük yapar. Fırsat buldukca müslümanlara islama saldırır. Zora düştümü senden daha müslüman olur. Çok sinsidir. Şeytanın pabucunu ters giydirir. Tek amacı islamiyete zarar vermek ve müslümanların akıllarını karıştırmaktır. Bol bol ateist önderlerin kitaplarını okur ezberler. Ve bunları sağda solda okur.

4. Tip ateistler: Siyasi ateisttir

Siyasi ideolojileri vardır. Gerçekte ateizm umrunda değildir. Fakat içinde bulundu siyasi grup, örgüt, dernek ya da kuruma bağlıdır. Ateizm de en büyük maşasıdır. Elaman toplamak için ateizmi kullanır. Asıl amacı siyasettir. aynı zamanda genelde 3. tipe de girerler.

5. Tip ateistler: Dindar ateistler!

Bunlar gerçekte dindardırlar. Belirli bir dini inançları vardır. Fakat islam düşmanlıklarını kendi dinleri üzerinden yaptıklarına dinlerine zarar geleceğini bilirler. Bu yüzden kendilerini ateist tanıtırlar. Genelde bu tip ateistler hristiyanlık misyonerliğini yaparlar. İnternet ortamını kullanırlar. Ateistlerin görüşleri ile islama saldırırlar müslümanların akıllarını bulandırıp sonrada hristiyanlığa yönlendirmeye çabalarlar

6. Tip ateistler: Arkadaş kurbanı ateistler!

Bu tip ateistler, genelde arkadaş kurbanı ateistlerdir. Ya bir arakdaşı tarafından etkilenmiştir. Ya da bir internet sitesinin tuzağına düşmüşlerdir. Veyahut dayı amca hala yenge abi teyze gibi akraba içindeki ateistin etkisinde kalmışlardır. Bazende katıldıkları etkinliklere kurban gitmişlerdir. Kendi içlerinde çelişkiler yaşarlar. Gel gitleri vardır. Bazen müslüman olurlar bazen gevurlaşırlar.

7. Tip ateistler: Kandırılmış ateistler.

Bu ateistler, aslında islamiyet nedir hiç bilmezler. İslam onlara tamamen farklı şekilde anlatılmıştır. Dinden imandan haberleri yoktur. Ciddi bir islami eğitim asla görmemişlerdir. Kendilerine islam böyle diye gösterilmeye çalışılan gerçek islamla alakası bile olmayan şeyleri din sanırlar. Ve öyle olduğuna sandıkları dine düşmandırlar. O dine karşıdırlar. Halbuki türkiyede islamiyetin 30 yıl çok sıkı bir kontrolle yasaklandığını asla bilmezler. Tamamen müslümanların resetlendiğini bilmezler. Müslüman gibi ekranlara çıkanların da bu resetleme operasyonu kapsamında yetiştirilmiş ajanlar olduğundan habersizdirler.

Özellikle dizi, sinama, yeşilçam, şarkı türkü, kitap roman ve gazetelerin hipnozu altındadırlar. Ha bir de müslümanım deyip bir kaç yamuk insanla karşılaştılarsa onlarda tuzu biberi olmuştur.

Ve sonuç itibari ile bilinç altına yerleştirilen çirkin surata düşmandır. kafası allak bullaktır. Kaçışı ateizmde bulmuştur!!

Bu yedinci tipte ateist bulmak çoktur. Ve zamanla diğer tipler arasında gelgitler yaşar

8. Tip ateistler: AJAN ATEİSTLER.

Bunlar en tehlikeli olanlardır. Tek amaçları kendilerine verilen görevi dört dörtlük yapmak ve ateizmi islam topraklarında filizletmektir. Özel olarak seçilir ve yetiştirilirler. Direk muhatap olamazsınız. Genelde tepe kadrodadırlar. Seçtikleri isimleri korkuluk olarak kullanıp sözlerini ideolojilerini onlara söyletirler

Kitaplar yazarlar, makaleler hazırlarlar vs. vs. bunları kendi isimleri ile değil de tehtid santaj ya da kandırarak ele geçirdikleri toplumdaki bazı isimlerin ellerine tutuştururlar. Onları ateist kahramanlar haline getirtip sonrada kalemini kırıp ölümsüzleştirirler.

Bukelemun gibidirler. Renkten renge girerler. Her zaman kullabilecek bir maşa bulurlar. Asla ateşe kendi ellerini uzatmazlar. Derin bağlantıları hep vardır. Yurtdışı destekleri olmadan nefes alamazlar!

Diğer 7 tip ve sayamadığımız tüm ateistleri yönetip koordine ederler. Dizi sinama tiyatro seneryo her alana el atabilecek güce sahiptirler. Şarkıların sözlerine bile burunlarını sokabilirler.

Onlar için ateizm değil ideolejileri önemlidir. Yetiştirildikleri merkeze son nefeslerine kadar hizmet etmek için vardırlar.

Tek amaçları islam düşmanlığıdır!